Informatie per groep

Informatie

We werken met de app Social Schools, zodat ouders de stamgroep van hun kind(eren) kunnen volgen. Vraagt u bij de stamgroepleider van uw kind(eren) de koppelcode aan!