Buitenschoolse opvang (BSO)

Naast het overblijven, de TSO, is het mogelijk voor kinderen om gebruik te maken van de naschoolse opvang, BSO.
De naschoolse opvang wordt in het schoolgebouw van de Kleine Prins aangeboden door vaste pedagogisch medewerksters van Partou. Meer informatie kunt u vinden op www.partou.nl.