Organisatie

Op een Jenaplanschool praat je niet over klassen maar over stamgroepen. Op onze school heeft iedere stamgroep een naam gebaseerd op het verhaal van de Kleine Prins. De groepsnamen staan boven de deuren van elk lokaal. Binnen de stamgroepen worden tafelgroepen ingericht: hier zitten de kinderen van (twee of drie) verschillende jaargroepen door elkaar. Dit geeft de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden, om rekening te houden met oudere en jongere kinderen, zwakke en sterke kanten van elkaar en van jezelf te leren kennen en waarderen. De jaarlijkse doorstroming van een deel van de stamgroep houdt de groep dynamisch en biedt kinderen elk jaar nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Samen

Op de Kleine Prins doen we veel samen. We openen de week samen, we sluiten de week samen af, we bespreken samen hoe het gaat in de groep, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een school waar een fijne, goede sfeer hangt. Door veel met elkaar te vieren en activiteiten buiten de eigen stamgroep te organiseren, zorgen we ervoor dat de kinderen elkaar kennen. Ook zoeken we de samenwerking met ouders. Dit kan zijn om het kind zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, maar het kan ook zijn om samen een viering of een activiteit te organiseren. Door deze open houding naar elkaar, leren we de kinderen hoe je eerlijk en respectvol met elkaar omgaat.