Praktische informatie

Aan het begin van elk schooljaar mailen we de praktische informatie met de jaarplanning voor dat schooljaar naar alle ouders. 

In het kort

We hebben grote en kleine pauzes. De pauze tussen 10.00 uur en 10.15 uur noemen we een kleine pauze. Tijdens deze pauze nuttigen we een gezonde pauzehap. Deze hap bestaat uit iets te drinken en iets kleins te eten, zoals een stuk fruit of groente.

Op de lange dagen is er de mogelijkheid om tegen betaling tijdens de grote pauze over te blijven (tussenschoolse opvang). De kinderen nemen hiervoor zelf hun brood en drinken mee. Drinken dat koel moet blijven kan in een koelkast in de bak van de desbetreffende stamgroep gezet worden.

Op de Kleine Prins hebben we een aantal momenten waarop we ouders de gelegenheid bieden om een kijkje te nemen in de klas van hun kind.

  • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Tijdens deze avond maakt u kennis met de stamgroepleider en met ouders van kinderen uit de klas. De stamgroepleider vertelt een en ander over de stof die dit schooljaar behandeld wordt en welke activiteiten zullen volgen.
  • Driemaal per jaar zijn er oudergesprekken waarop de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. In februari en juni gaan voorafgaande aan deze gesprekken de rapporten mee naar huis.
  • Er zijn drie inloopmomenten voor ouders gedurende het schooljaar. Een keer van 8.30 uur tot 9.15 uur, een keer van 11.30 uur tot 12.30 uur en tot slot een keer van 14.00 uur tot 15.00 uur. Hiermee proberen we ouders een kijkje te geven in de klas van hun kind.
  • Driemaal per jaar is er een Open Ochtend voor (nieuwe) ouders. Op die ochtende staan de deuren open en wordt er een rondeleiding door de school gegeven.

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door te geven.

Elke groep heeft zijn eigen kapstok, zijn eigen tassenbak en bij de deur staan bakken voor de trommels met de pauzehap. Kleuters laten alles in de tas zitten. Vanaf groep 5 nemen de kinderen op de dag dat ze gymmen hun gymtas mee naar school. Deze kunnen ze aan de kapstok ophangen. Aan het einde van de dag gaat de gymtas weer mee naar huis. 

Vieringen vormen een belangrijk onderdeel van het Jenaplanonderwijs. We openen elke maandag gezamenlijk de week met onze weekopening. Op vrijdag sluiten we de week met alle kinderen af. Dit gebeurt op diverse manieren: door verschillende vieringen in de hal met ouders of door een kleinere viering in de bouw (onderbouw en bovenbouw) of in de klas. Ook organiseren we een aantal keer per jaar een spelletjesmiddag, een stamgroepvergadering of KLS- uurtje waarin de kinderen met elkaar kijken, spelen en luisteren

Jarig zijn is een feest en wordt uitgebreid gevierd op de Kleine Prins. Dit gebeurt in de klas met een verjaardagsviering die in de kleuterbouw door ouders bijgewoond mag worden. Het kind mag natuurlijk trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. In de week dat het kind jarig is, wordt het ook in het zonnetje gezet tijdens de weekopening. Het wordt op het podium geroepen en toegezongen door de hele school.

Wij maken gebruik van Facebook, Instagram en Social Schools. 

Elke groep heeft een eigen ‘pagina op Social Schools’. In deze beveiligde omgeving (app) worden er naast mededelingen en groep gerelateerde nieuwtjes ook foto’s met ouders gedeeld. 

Ouderparticipatie vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn wij blij dat het team van de Kleine Prins wordt ondersteund door ouders die zitting hebben genomen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

De ouderraad helpt met het organiseren van vieringen en uitjes voor de kinderen en beheert de inkomsten gegenereerd door de vrijwillige bijdrage. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders van de kinderen die op de Kleine Prins zitten die meedenken over onderwijsinhoudelijke zaken en beleid.

Voor elke stamgroep zijn er twee klassenouders die de stamgroepleiders ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Deze klassenouders zijn tevens een aanspreekpunt waar u terecht kunt met allerlei vragen.

Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen van de Kleine Prins nagekeken op de aanwezigheid van luizen of neten. Wanneer er iets gevonden wordt, brengen we u op de hoogte. Wij willen u vragen de stamgroepleider van uw kind op de hoogte te brengen als uw kind hoofdluis heeft. Zo kunnen we als school direct handelen en voorkomen we dat andere kinderen ook hoofdluizen krijgen.

In principe heeft een leerling alleen vrij op de dagen die door school zijn vastgesteld. Extra verlof is alleen in uitzonderingssituaties zoals een bruiloft, een sterfgeval of om religieuze redenen mogelijk. Verlof vraagt u tijdig aan bij de directie van de school.

Eenmaal per schooljaar plannen wij een themaweek. In deze week werken alle kinderen aan een van tevoren bekend gemaakt thema. We sluiten deze week met een speciale themaviering af.

De slotweek is de laatste week van het schooljaar die wij op een gezellige manier invullen. In deze week wordt de musical opgevoerd, maken we kennis met de nieuwe stamgroep en sluiten we het jaar gezamenlijk af. De kinderen zijn die week op maandag, dinsdag en donderdag om 14.00 uur uit.