Tussenschoolse opvang (TSO)

De kinderen van de Kleine Prins kunnen tussen de middag overblijven in hun eigen groep. Wij hebben een goed draaiende TussenSchoolseOpvang (TSO). Voor vragen of informatie kunt u mailen naar tso.kp@skovv.nl. 

Voor het overblijven betaalt u een vergoeding. Van de opbrengst worden materialen gekocht en wordt de overblijfkracht betaald. De overblijfcommissie heeft regelmatig overleg met de schoolleiding.

TSO

Het nuttigen van de lunch gebeurt onder begeleiding van vaste, betaalde overblijfkrachten. De stamgroepleiders zorgen ervoor dat alle lunchspullen worden uitgedeeld, er is een momentje stilte zodat er gelegenheid is voor de kinderen voor een gebed of liedje. Daarna dragen zij de kinderen over aan de TSO-krachten. Na het eten van de lunch gaan de kinderen nog even buiten spelen.

Samiha

Nadia

Saïda

Mariam

Saliha

Semra

Kamila

Saïda

Sara

Louiza

Iqbal

Suzanne