Jenaplanonderwijs

Basisschool de Kleine Prins is een katholieke Jenaplan-basisschool in de wijk Kernhem. Op onze school gaan de kinderen, net als de Kleine Prins uit het sprookje van Antoine de Saint-Exupéry, op ontdekkingstocht. Tijdens dit avontuur krijgen de kinderen wijze lessen te verwerken. Stamgroepleiders (leerkrachten) en ouders werken samen om de kinderen hierbij te begeleiden.

De uitgangspunten voor het Jenaplanonderwijs zijn al in 1927 opgesteld door Peter Petersen. Hij schreef over de 'mensenschool', een school waarin je leert samenleven. We leren de kinderen goed voor zichzelf te zorgen, maar ook voor de ander en het andere.

Het concept van jenaplan onderwijs

In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. In het jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Kinderen mogen verschillend zijn. Het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren. Het jenaplanonderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van de standaard schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een jenaplanschool veel door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten, spreken/communiceren, spelen, werken en vieren. De leerstof van een jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en uit het cultuurgoed van de maatschappij.
(van: https://www.onderwijsconsument.nl/wat-jenaplan-voor-onderwijsconcept/)