Missie en visie

Op de katholieke Jenaplanschool de Kleine Prins bieden we ieder kind de mogelijkheid om te groeien en hun talenten aan te boren, zodat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen.
De Kleine Prins wil een school in de wijk Kernhem zijn waar de kinderen graag naar toe willen, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar de stamgroepleiders met veel plezier en energie de kinderen begeleiden in deze ontwikkeling.
Wij zien ieder persoon als uniek individu. Door te werken met ons hoofd, hart en handen geven we richting aan de ontwikkeling van deze individuen. Hiermee bereiden we de kinderen zoveel mogelijk voor op hun toekomst in onze maatschappij.
Samenwerking gebaseerd op openheid, eerlijkheid, respect en vertrouwen tussen ouders, stamgroepleiders en kinderen is hiervoor noodzakelijk. Zo zorgen we samen voor een school waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Op de Kleine Prins staat het kind centraal, ongeacht zijn capaciteiten of afkomst. Middels de Jenaplan pijlers gesprek, spel, werk en viering werken we in stamgroepen aan de veiligheid, geborgenheid en sociale en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen. Waarden en normen staan hierbij hoog in het vaandel.

Copyright: Geralda van Ginkel - Grafisch Ontwerp

De kernwaarden

      Samenwerking tussen kinderen, ouders 
      en stamgroepleiders

 

      Talenten van kinderen ontwikkelen

 

 

  Ieder kind is uniek