Protocollen

De Kleine Prins werkt met protocollen. Denk hierbij aan het 'pestprotocol', maar ook aan het protocol Mediabeleid. Deze protocollen kunt u opvragen bij de directie van de school.

Overzicht

De volgende protocollen zijn opvraagbaar:

  • Pesten en ongewenst gedrag
  • Overgang PO - VO
  • Mediabeleid
  • Medisch handelen
  • Schoolverzuim

Mocht u een protocol missen, maar wel graag in willen zien, kunt u dit opvragen bij de directie.