Leerlingenzorg

Op de Kleine Prins willen wij ieder kind de kans bieden zijn of haar talent zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijsleerproces verloopt echter niet voor ieder kind hetzelfde. Elk kind heeft immers zijn of haar eigen onderwijsbehoefte. Door het volgen van onze kinderen proberen we zoveel mogelijk te voldoen aan deze onderwijsbehoefte.

Volgen van kinderen

Van alle kinderen houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Gedurende een schooljaar observeren wij en nemen wij toetsen af. Wij gebruiken hierbij verschillende systemen die onderling een duidelijke samenhang hebben. Wij verzamelen gegevens via observaties, toetsen en door middel van ons leerlingvolgsysteem. Alle leerling- en voortgangsgegevens worden opgeslagen binnen ons administratiesysteem ParnasSys.