Pestprotocol

Als school vinden wij de veiligheid van onze kinderen en werknemers dé voorwaarde om te komen tot leren en ontwikkeling. Vandaar dat we hier dan ook veel aandacht aan geven tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. We hebben dit vastgelegd in ons beleidsplan 'omgaan met (on)gewenst gedrag'. Dit beleidsplan is op te vragen bij de schoolleiding van de school.

Coole Kikker

We werken preventief met de methode 'Coole Kikker' in de groepen 1-8. Dit is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep. Met behulp van Coole Kikker stimuleren wij kinderen zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken, behulpzame en zelfstandige volwassenen. Meer informatie kunt u vinden op www.decoolekikker.nl